Znaczenie kolorów w formowaniu obrotowym

Znaczenie kolorów w formowaniu… Stosowanie kolorów w formowaniu obrotowym jest kwestią niezwykle istotną. Dlatego warto przeanalizować to zagadnienie bardzo dokładnie.

Nie ulega wątpliwości, że w ciągu ostatnich kilku lat stosowanie kolorów stało się ważnym aspektem wielu produktów i segmentów rynku obsługiwanych przez firmy z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych, a ściślej rzecz biorąc firmy zajmujące się formowaniem obrotowym. Dzieje się tak bowiem kolory bowiem pozwalają niezwykle skutecznie sprzedawać i rozróżniać produkty.

Wiedząc o tym, należy jednocześnie pamiętać, że stosowanie kolorów może wiązać się z problemami. Dodanie do materiału barwników może zmienić jego właściwości i wprowadzić do procesu produkcji odchylenia, które czasem trudno jest kontrolować.

Decyzja o faktycznym wyborze stosowania konkretnego koloru lub kolorów w danym procesie formowania zależy zwykle od ostatecznego przeznaczenia kolorowanego produktu. W początkowej fazie może zaistnieć pewna nieprecyzyjność dotycząca konkretnego odcienia koloru, który ma zostać użyty. Jeżeli tak jest, należy możliwie wcześnie przedyskutować tę kwestię z dostawcą barwników, aby zoptymalizować takie czynniki jak koszt, przydatność pigmentu i konsekwencje dla procesu produkcyjnego. Projektanci produktów często zamawiają kolory dopasowane do standardowego systemu kolorów, takiego jak RAL lub Pantone.

Znaczenie kolorów w formowaniu obrotowym

Takie rozwiązanie nie jest niczym złym, o ile nie zapomina się, że standardy takie przybierają często postać kartki papieru pokrytej tuszem drukarskim. Uzyskanie dokładnego odwzorowania takiego właśnie standardu fizycznego za pomocą tworzywa i pigmentu może być trudne. Barwniki używane w tuszach drukarskich mają bowiem zupełnie inny skład chemiczny niż pigmenty używane do barwienia tworzywa. To samo zastrzeżenie obowiązuje, gdy standardem fizycznym jest pomalowany element.

Najlepszą próbką, z której można wykonać dokładne odwzorowanie jest zawsze inny kawałek kolorowego tworzywa. Większość dostawców materiałów może zaoferować standardowy zakres kolorów. Jeśli projektant może wybrać kolor z zakresu oferowanego standardowo przez producenta, koszt zakupu materiału będzie wtedy mniejszy - zwłaszcza w sytuacji gdy zamawiane są niewielkie ilości. Jednocześnie w takiej sytuacji dostępność będzie większa, a czas oczekiwania na dostawę krótszy, ponieważ materiał pochodzi bezpośrednio z magazynu.

Jeśli wymagany jest natomiast kolor specyficzny, niezbędne jest wówczas wykonanie niestandardowego odwzorowania koloru. Dostawca materiału tworzy wtedy mieszankę pigmentów precyzyjnie odpowiadającą odcieniowi próbki. Po zakończeniu procesu odwzorowywania odbiorca otrzymuje zwykle kolorową plakietkę z prośbą o jego zatwierdzenie. Czasami do zatwierdzenia przekazywane są małe żetony formowane wtryskiem; należy na nie uważać. O wiele bardziej rzetelną ocenę można przeprowadzić, gdy żeton próbki jest większy (o wymiarach przynajmniej 100 na 100 mm) i gdy został wyprodukowany w procesie formowania bezciśnieniowego. Chodzi tutaj o formowanie obrotowe lub kompresję.

Czytaj więcej: