Znaczenie kolorów w formowaniu obrotowym

Ważny jest również typ źródła światła, pod którym dokonywana jest ocena odwzorowania. Większość części formowanych obrotowo przeznaczonych jest do użytku na dworze, tak więc dokładność odwzorowania powinna być oceniana pod światłem słonecznym. Zwykłe światło sztuczne w biurze lub fabryce nawet nie zbliża się jakością do naturalnego światła słonecznego, choć dostępne jest również specjalne „sztuczne światło słoneczne".

Dostawcy kolorów posiadający doświadczenie w formowaniu obrotowym dokonują oceny w warunkach kontrolowanego sztucznego światła słonecznego, chyba że otrzymają inne zalecenia. Elementy formowane obrotowo są czasami produkowane do użytku w innych warunkach oświetleniowych, np. w przypadku szaf na ekspozycje POP (point of purchase) w sklepach detalicznych. W takim przypadku ważnym jest, aby określić rodzaj źródła światła; odwzorowania można w razie potrzeby dokonywać w innych warunkach. Określenie źródła światła jest istotne ze względu na konieczność uniknięcia efektu zwanego metameryzmem. Czasami standard i odwzorowanie mogą wydawać się prawie identyczne przy oglądaniu ich pod jednym źródłem światła, lecz całkiem niepodobne przy oglądaniu pod innym źródłem.

Znaczenie kolorów w formowaniu obrotowym

Rozsądnym zaleceniem jest korzystanie przy odwzorowaniu z tej samej żywicy bazowej, która będzie później używana w produkcji. Ten sam skład pigmentów może mieć zupełnie inny odcień, jeśli zmiesza się go z innym tonem tego samego polimeru. Rzeczą powszechnie znaną jest fakt, że naturalne tony polimerów różnych producentów mogą różnić się stopniem białości i przezroczystości. Po dodaniu pigmentów różnice te uwidaczniają się w zmianie odcienia. Szczególnie podatne na ten efekt są odcienie kolorów czerwonego, pomarańczowego i żółtego. Jeśli używany jest zupełnie inny polimer (np. kopolimer EVA lub polipropylen), to wówczas różnice w odcieniach mogą być uderzające.

Na etapie specyfikacji koloru można również rozważyć wymagania dotyczące nieprzezroczystości i grubości ścianki elementu końcowego.

Niektóre produkty, takie jak doniczki do kwiatów, muszą być całkowicie nieprzezroczyste, nawet jeśli grubość ścianki jest względnie niewielka i wynosi np. 2 mm. W przypadku wielu kolorów nie da się osiągnąć tego efektu używając systemu pigmentów mieszanych na sucho.

W większości przypadków jedynym sposobem osiągnięcia całkowitej nieprzezroczystoœci będzie dodanie względnie wysokiego stężenia pigmentu i jego bardzo dokładne rozproszenie w matrycy polimeru.

W takim przypadku bardziej prawdopodobne jest, że wymagania produktu zostaną spełnione bardziej przez złożenie kolorów niż suchą mieszankę, chociaż koszt takiego rozwiązania będzie wyższy.

Oczywiście przed podejmowaniem ostatecznych decyzji dotyczących typu materiału najlepiej jest upewnić się, czy fakt ten będzie miał znaczenie. Zagadnieniem pokrewnym jest wygląd niektórych kolorów (szczególnie bieli lub bladych odcieni pastelowych), który przy ich wykonaniu suchą mieszanką pozostawia wiele do życzenia.

Wreszcie przy wyborze koloru w procesie formowania obrotowego należy rozważyć kwestię zachowania kształtu. Niektóre kolory np. niebieski lub zielony znane są z większej podatności na efekty wypaczenia. Polietylen z dodatkiem pigmentów odcieni pastelowych lub bieli będzie kurczył się mniej niż polietylen zabarwiony na kolory jaśniejsze.