Zweryfikuj, zanim podpiszesz umowę

Zweryfikuj, zanim podpiszesz… Przed rozpoczęciem współpracy z nowym kontrahentem przedsiębiorca powinien poświęcić czas na zweryfikowanie jego wiarygodności. Jak wynika z cyklicznie prowadzonego przez firmę faktoringową Bibby Financial Services badania - Bibby MSP Index – większość firm weryfikuje potencjalnych klientów samodzielnie.

Według Bibby MSP Index trzy czwarte przedsiębiorców prowadzi weryfikację wiarygodności płatniczej swoich kontrahentów (74 proc. badanych). Pozostałe 26 proc. przyznaje, że nie sprawdza firm, z którymi współpracuje. Przedsiębiorcy, którzy nie prowadzą weryfikacji, często nie potrafią uzasadnić tej praktyki. Jedynie co piąty z nich uważa, że wieloletnia współpraca z tymi samymi klientami stanowi wystarczającą gwarancję.

Jak przedsiębiorcy weryfikują kontrahentów?

Wśród firm, które weryfikacji dokonują, najpopularniejszą metodą jest prowadzenie rozpoznania własnymi metodami - takiej odpowiedzi udzieliło 67,3 proc. badanych. Praktykowane jest zwracanie się do znajomych przedsiębiorców z prośbą o opinię na temat potencjalnych kontrahentów, a także poszukiwanie informacji w Internecie, a zwłaszcza sprawdzanie, czy nie ma negatywnych opinii na różnego rodzaju forach. Sprawdzanie kontrahentów w KRD praktykuje natomiast 39 proc. przedsiębiorców, a 18,3 proc. przyznaje, że korzysta z usług wywiadowni gospodarczych. Wśród „innych” wskazywanych metod pojawiły się odpowiedzi: sprawdzamy przez radcę prawnego, poprzez weryfikację podstawowych dokumentów firmy, poprzez zabezpieczenia w postaci podpisania weksli lub przez wprowadzenie dodatkowych zapisów w umowie, które mają na celu zwiększyć bezpieczeństwo współpracy. Weryfikacja polega więc w dużym stopniu na opiniach wypowiadanych przez inne podmioty i szukaniu sygnałów, które mogłyby być niepokojące lub nieść ryzyko dla przyszłej współpracy.

Pomoc faktora w weryfikacji

Samodzielne szukanie nowego kontrahenta, sprawdzanie jego wiarygodności i śledzenie jego standingów finansowych jest żmudne i czasochłonne. Pomocny w tym może okazać się faktoring. Jest to bowiem nie tylko usługa finansowania działalności. Faktor oferuje również szereg świadczeń dodatkowych, takich jak sprawdzenie potencjalnego kontrahenta w wywiadowniach gospodarczych czy bieżąca kontrola jego sytuacji finansowej. Faktor rozwiązuje też problem biurokracji, jaka wiąże się z prowadzeniem działalności za granicą. Faktoring okazuje się więc dobrym rozwiązaniem dla eksporterów.

Warto sprawdzić, w jakim zakresie faktor pomaga w weryfikacji udokumentowania transakcji. Na przykład Bibby Financial Services może udzielić finansowania na podstawie Ex Works (czyli w momencie, kiedy wyroby przejdą przez urząd celny w kraju odbiorcy). Ponadto kontaktuje się z odbiorcami, jeśli istnieje konieczność potwierdzenia dostawy. W razie potrzeby może też skorzystać z pomocy swoich oddziałów w innych krajach – co zmniejsza biurokrację i bardzo ułatwia współpracę. Weryfikuje odbiorców bezpośrednio w krajach, w których ma oddziały.

Dzięki współpracy z międzynarodową firmą faktoringową przedsiębiorca zyskuje wiarygodność w oczach potencjalnego kontrahenta. Wiarygodnej firmie łatwiej jest poszerzać działalność, a co za tym idzie – rozwijać się.

Czytaj więcej:
brak
 

Wdrażanie rozwiązań poprawiających płynność finansową przedsiębiorstw: faktoring, zarządzanie należnościami, weryfikacja odbiorcy, przejęcie ryzyka

Polska