Zwiększenie recyklingu odpadów z tworzyw jest możliwe

Zwiększenie recyklingu odpadów z tworzyw jest możliwe
Studium przygotowane przez Bio Intelligence Service na zlecenie stowarzyszenia Plastics Recyclers Europe nie tylko wskazuje, że do 2020 roku możliwe jest osiągnięcie 62-procentowego poziomu recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych, lecz także wylicza konkretne korzyści, jakie przyniesie podniesienie zbiórki - zwłaszcza dla środowiska i gospodarki UE.

- Celem tego raportu jest przedstawienie pożądanego scenariusza zapewniającego poprawę w zakresie gospodarowania odpadami poprzez recykling - powiedział Ton Emans, przewodniczący organizacji. - Zwiększenie poziomu recyklingu pozwoli na bardziej oszczędne gospodarowanie topniejącymi zasobami naturalnymi. Poprawi także sytuację na rynku pracy oraz pozwoli ograniczyć negatywny wpływ zanieczyszczeń na środowisko.

Wprowadzenie w życie wizji zawartej w opracowaniu pozwoliłoby m.in. na efektywne wykorzystanie odpadów z tworzyw poprzez wprowadzenie na rynek 11 mln ton recyklatów. Jednocześnie z wysypisk zniknęłoby 24 mln ton odpadów, a 7,5 mln ton tzw. odpadów resztkowych mogłoby posłużyć do odzysku energii. Twórcy raportu twierdzą, że wdrażanie ich rozwiązania mogłoby przynieść nawet 360 tys. nowych miejsc pracy, z czego 120 tys. byłoby zatrudnionych bezpośrednio przez recyklerów. Oszczędności w zakresie wykorzystania tworzywa pierwotnego wyniosłyby 4,5 mld euro i pozwoliło na ograniczenie emisji CO2 o 26 mln ton.

- Obecna sytuacja nie może być dłużej akceptowana - mówi Emans. - W dłuższej perspektywie wzrost gospodarczy, zmiany demograficzne i zmniejszające się zasoby naturalne nie pozwalają Europie na luksus marnowania 76 proc. zużywanych tworzyw sztucznych. Potrzebne są pilne zmiany w regulacjach, aby podnieść poziom recyklingu. Prezentowane przez nas studium zawiera konkretne wskazania, które należy wdrożyć w celu osiągnięcia tego celu.

Czytaj więcej: Recykling 416 Analiza 232Forum

Uzialas

Tworzywo - poliketon 2018-05-15

Recykling_tworzyw

Szukam Inwestora - Recykling Tworzyw Sztucznych 2018-05-12

Pawel11

Mobilny pochłaniacz oparów podczas przetrysku 2018-05-08

Zaptech16

PC ABS i HIPS 2018-05-08

Ramones

Własna firma produkcyjna 2018-04-30

Reportaże