Zysk PCC Rokita prawie w całości na dywidendę

Zysk PCC Rokita prawie w całości… W 2014 r. spółka PCC Rokita wypracowała rekordowo dobre wyniki - przychody wyniosły ponad 1 mld zł, a zysk netto - 69,4 mln zł. W piątek 24 kwietnia Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zdecydowało o przeznaczeniu 69,3 mln zł zysku netto na dywidendę. Pozostałą część zysku netto za 2014 rok, tj. 124 tys. zł spółka przeznaczy na kapitał zapasowy.

Środki zostaną wypłacone akcjonariuszom proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji, w wysokości 3,49 zł na jedną akcję. Dzień prawa do dywidendy został ustalony na 13 maja 2015 r., a jej wypłata nastąpi 28 maja 2015 r.

- W ostatnich latach niemal zawsze przeznaczaliśmy na dywidendę 100 proc. zysku netto - powiedział Wiesław Klimkowski, prezes zarządu PCC Rokita. - PCC Rokita chce być spółką dywidendową, choć nie opublikowaliśmy dotąd oficjalnej polityki dywidendowej.

Jak tłumaczą przedstawiciele zarządu spółki, przeznaczanie zysków na wypłatę dywidendy nie oznacza, że firma nie zamierza inwestować.

- W ubiegłym roku przeznaczyliśmy na inwestycje ok. 150 mln zł, a w tym ma to być ok. 130 mln zł - mówi Rafał Zdon, wiceprezes zarządu PCC Rokita. - Nasz model finansowania bardzo dobrze się sprawdza – jest elastyczny i idealnie dopasowany do naszych potrzeb. Dzięki zaufaniu zbudowanemu wśród naszych inwestorów cyklicznie pozyskujemy kapitał na rynku kapitałowym. Dodatkowo, nasza sytuacja operacyjna i finansowa pozwala nam korzystać z finansowania bankowego na atrakcyjnych warunkach. Dzięki temu możemy wypłacać dywidendę i jednocześnie efektywnie się rozwijać.

PCC Rokita to jedna z największych firm chemicznych w Polsce. Spółka zajmuje wiodącą pozycję na środkowoeuropejskim rynku polioli i alkaliów oraz jest znaczącym dostawcą związków fosforopochodnych i naftalenopochodnych.

Czytaj więcej:
Rynek 980
Giełda 148

Ponad 1100 produktów i formulacji chemicznych
 

Ponad 1100 produktów i formulacji chemicznych dla przemysłu. Plastyfikatory uniepalniające, antyutleniacze/stabilizatory, uniepalniacze, dyspergatory i wiele innych dodatków do tworzyw sztucznych oraz butelki plastikowe

Polska, 56-120 Brzeg Dolny, Sienkiewicza 4