Zysk netto Plast-Boxu wciąż rośnie

Zysk netto Plast-Boxu wciąż rośnie
Po siedmiu miesiącach 2013 roku przychody ze sprzedaży Plast-Boxu wyniosły 66,41 mln zł, czyli o 13 proc. więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Zysk netto słupskiej spółki zwiększył się odpowiednio o 21 proc. i wyniósł ponad 1,96 mln zł. Jednostkowa EBIDTA Plast-Boxu w okresie od stycznia do lipca 2013 roku wyniosła 6,12 mln zł, co stanowi wzrost w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku o 6 proc.

W samym tylko lipcu jednostkowy zysk netto spółki wyniósł 600 tys. zł, przychód - 1,53 mln zł, zaś EBIDTA - 1,08 mln zł. Ten ostatni wskaźnik wzrósł w porównaniu do lipca 2012 roku aż o 28 proc.

- Plast-Box znajduje się w fazie silnego wzrostu, co potwierdzają również nasze wyniki jednostkowe publikowane po siedmiu miesiącach tego roku - mówi Krzysztof Pióro, prezes firmy. - Zwiększamy sprzedaż zarówno w kraju, jak i za granicą. Eksportujemy nasze produkty już do 30 krajów, w tym do większości państw Unii Europejskiej. Warto zauważyć, że czerwiec i lipiec w wydaniu słupskiej spółki były już tak dobre, że nadrobiliśmy nieco gorszy początek roku, kiedy to warunki pogodowe wpłynęły na niższy poziom składanych u nas zamówień. Analizując wyniki Plast-Boxu trzeba pamiętać, że konsolidujemy w raportach okresowych wyniki osiągane przez naszą spółkę na Ukrainie, która obsługuje w dużej mierze wschodnie rynki i przeżywa rozkwit działalności. Pozytywny wpływ ukraińskiej spółki na wyniki Grupy był widoczny już w pierwszym kwartale tego roku i można oczekiwać utrzymania tego trendu w kolejnych okresach. Mamy bowiem na Ukrainie bardzo nowoczesną fabrykę, a zapotrzebowanie na wysokiej jakości opakowania jest w tym regionie ogromne.