Zysk netto Plast-Boxu wyższy o blisko połowę

Zysk netto Plast-Boxu wyższy o blisko połowę
Spółka Plast-Box wypracowała narastająco za trzy kwartały 2015 roku skonsolidowany zysk netto w wysokości blisko 5 mln zł, czyli o 48 proc. wyższy aniżeli w analogicznym okresie roku poprzedniego. Jednocześnie w tym okresie zysk brutto grupy Plast-Box zwiększył się o 58 proc. r/r i osiągnął wysokość ponad 6 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży za 9 miesięcy wyniosły 108 mln zł wobec 111,8 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość EBITDA wypracowana w tym czasie osiągnęła 15 mln zł, przy 13,9 proc. marży EBITDA.

Spółka matka grupy kapitałowej Plast-Box zlokalizowana w Słupsku, przy przychodach na poziomie ubiegłego roku, poprawiła zysk brutto na sprzedaży o 10,2 proc. oraz wartość EBITDA o 9,9 proc. Natomiast spółka córka na Ukrainie może pochwalić się 14-procentowym wzrostem sprzedaży wyrażonym w hrywnach, wzrostem zysku brutto na sprzedaży o 9,8 proc. i wartości EBITDA o 12,9 proc.

- Stabilizowanie się sytuacji na Ukrainie sprzyja poprawianiu wyników naszej spółki córki, choć po uwzględnieniu, rok do roku, spadku wartości hrywny w stosunku do złotówki, rezultaty te prezentują się dużo skromniej – zauważa Krzysztof Pióro, prezes zarządu Plast-Box SA. - Spółka matka wyraźnie poprawiła rentowności – skupienie się na efektywności przyniosło dobry efekt. Wzrost zysku całej grupy kapitałowej za 9 miesięcy 2015 roku, osiągnięcie 4,6 proc. stopy zysku netto, to dobra informacja po kilku miesiącach rekordowo wysokich cen surowca.