inject 4.0 - odpowiedź na wyzwania IV rewolucji przemysłowej

smart service

Celem rozwiązań smart service jest zminimalizowanie nie tylko wcześniej zaplanowanych, ale również awaryjnych akcji serwisowych. Dzięki analizie ciągłej danych maszynowych prognozujące systemy serwisowania pozwalają niezawodnie rozpoznać zużycie i oszacować pozostały okres użytkowania elementów urządzeń. W ten sposób można systematycznie prognozować awarie, które do tej pory były nieprzewidywalne, uwzględniać je w harmonogramie utrzymania ruchu i w ten sposób maksymalnie zwiększyć dyspozycyjność parku maszynowego.

Jeśli mimo to dojdzie do nieplanowanego przestoju, decydujące znaczenie będzie mieć sprawna i nieskomplikowana pomoc - przez całą dobę, na całym świecie.

e-connect.24 - sprawne serwisowanie zdalne przez całą dobę

ENGEL e-connect.24 umożliwia wsparcie techniczne online bezpośrednio na maszynie dzięki zdalnemu serwisowi i pomocy technicznej przez całą dobę. W przypadku usterki lub błędu system umożliwia zdalny kontakt z podstawową jednostką wsparcia technicznego.

e-connect.monitor - nadzór elementów krytycznych procesu

Prognozujące systemy serwisowania e-connect.monitor pozwalają na nadzorowanie krytycznych elementów procesu w bieżącej eksploatacji. Prognoza żywotności części umożliwia ograniczenie do minimum nieprzewidzianych awarii, planowanie serwisowania odpowiednio wcześnie i zwiększenie do maksimum dyspozycyjności parku maszynowego.

Seminarium firmy ENGEL

smart production

Rozwiązania smart production ENGEL, które łączą różne elementy procesu produkcyjnego, pozwalają uzyskać przejrzystość całego systemu. Dzięki temu można optymalnie planować zasoby, zwiększając równocześnie wydajność.

T.I.G. authentig - inteligentny system MES dla przetwórców tworzyw

Za pomocą systemu T.I.G. MES authentig, który został specjalnie stworzony dla przetwórców tworzyw, można przejrzyście wizualizować połączony w sieć park maszynowy i tak też nim sterować. T.I.G. authentig umożliwia wgląd i kontrolę procesu produkcji. Za pomocą różnego rodzaju modułów można z łatwością sporządzać plany produkcji na komputerze lub sprawdzać status i postęp produkcji, nie odchodząc od biurka. System jest też przeznaczony do zarządzania rekordami danych, optymalizacji czasów przezbrajania oraz do generowania dokumentów wymaganych przez klientów.

W skład system MES T.I.G. authentig wchodzą następujące moduły:

  • Monitoring - możliwość natychmiastowego sprawdzenia statusu produkcji
  • Planning - inteligentne planowanie zleceń
  • Setup - szybkie rozpoczęcie produkcji z wykorzystaniem zweryfikowanych ustawień
  • Quality Process & Quality Measuring - w pełni udokumentowane dane procesu i jakości
  • Maintenance - udokumentowane serwisowanie z możliwością planowania
  • Energy - monitorowanie i sterowanie zużyciem prądu
  • Analyzer & Reporting - wskaźniki produkcyjne i indywidualne analizy

Seminarium firmy ENGEL


Źródło: ENGEL Polska