inject 4.0 - odpowiedź na wyzwania IV rewolucji przemysłowej

smart machine

Termin smart machine oznacza samoregulujące się wtryskarki i roboty ENGEL, które wykrywają nawet najmniejsze odchylenia w warunkach produkcyjnych. Inteligentne systemy wspomagania na bieżąco ustalają w trakcie produkcji, sugerują lub automatycznie ustawiają optymalne parametry produkcyjne. Dzięki temu operatorzy wtryskarek otrzymują idealne wsparcie również w przypadku bardzo złożonych procesów produkcji.

iQ weight control - inteligentna kompensacja wahań procesu

Oprogramowanie ENGEL iQ weight control pozwala na całkowitą kontrolę zewnętrznych warunków produkcyjnych, to inteligentne oprogramowanie automatycznie wyrównuje w czasie rzeczywistym wszelkiego rodzaju wahania w procesie produkcyjnym. iQ weight control seria po serii dopasowuje punkt przełączenia i profil wtrysku do aktualnych warunków. Takie rozwiązanie pozwala na całkowicie automatyczną kompensację wpływu czynników zewnętrznych w czasie rzeczywistym.

Wszystkie zewnętrzne warunki produkcyjne pod kontrolą: wahania w obrębie partii i zmiany warunków otoczenia mogą znacząco wpływać na jakość detali. Inteligentne oprogramowanie ENGEL iQ weight control seria po serii dopasowuje punkt przełączenia i profil wtrysku do aktualnych warunków. Takie rozwiązanie pozwala na całkowicie automatyczną kompensację wpływu czynników zewnętrznych w czasie rzeczywistym.

iQ weight control niesie ze sobą szereg korzyści, podstawowe z nich to:
  • stała jakość detali - kompensuje oddziaływanie otoczenia i wahania materiału, poprawia powtarzalność procesu i gramaturę detali
  • wyższa produktywność - znacząco mniej wadliwych detali i szybkie wznowienie pracy po zatrzymaniu maszyny, zwiększenie efektywności energetycznej
  • inteligentna koncepcja obsługi – bez konieczności stosowania dodatkowego sprzętu, maksymalna wydajność dzięki zintegrowaniu z nowoczesną jednostką sterującą ENGELؘ CC300

iQ clamp control - inteligentna optymalizacja siły zwarcia

Oprogramowanie ENGEL iQ clamp control sprawnie i obiektywnie oblicza optymalną siłę zwarcia, dzięki czemu automatycznie utrzymuje wentylację formy w idealnym przedziale, zapobiegając w ten sposób brakom wskutek przetrysków lub wypływek.

Oprogramowanie pozwala na produkcję doskonałych jakościowo elementów przy jednoczesnej ochronie zasobów. Podczas wentylacji formy stopione tworzywo wskutek rozpierania częściowo redukuje ścisk formy, uwarunkowany oddziaływaniem siły zwarcia. Jeśli wentylacja formy jest zbyt intensywna lub niedostateczna, efektem może być wadliwy detal wskutek przetrysku lub wypływki.

iQ weight control umożliwia przystępną cenowo optymalizację procesu poprzez rejestrowanie w prosty sposób i bez dodatkowej sensoryki informacji dotyczących formy, które są istotne z punktu widzenia jakości.

iQ flow control - stałe i wydajne procesy termostatowania

Oprogramowanie iQ flow control stanowi rewolucję w procesie termostatowania. W oparciu o wyniki pomiarów pochodzące z systemu rozdzielania wody e-flomo, oprogramowanie iQ flow control optymalizuje proces termostatowania. Wspólnie z rozdzielaczem termostatującym, iQ flow control samodzielnie reguluje różnice temperatury w każdym obiegu rozdzielczym oraz wydajność pompy, stwarzając dzięki temu stałe warunki.

iQ vibration control - optymalizacja prędkości pozycjonowania

iQ vibration control rejestruje przebieg drgań robota przy pomocy czujników ruchu 3D i aktywnie je kompensuje. Dynamiczny system ENGEL iQ vibration control wykrywa nie tylko własny przebieg drgań robota za pomocą czujników, lecz również aktywnie kompensuje drgania, których źródłem są czynniki zewnętrzne. Dzięki temu w przyszłości będzie można jeszcze szybciej i precyzyjniej pozycjonować detale i skrócić cenny czas cyklu.

Seminarium firmy ENGEL