A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ś T U V W X Z Ż

AN

  • akrylonitryl stabilizowany
  • cyjanek winylu stabilizowany
  • ang. acrylonitrile

Właściwości:

W temperaturze pokojowej jest to ciało ciekłe, bezbarwne, łatwo palne, o ostrym zapachu charakterystycznym dla ciekłych nitryli. Akrylonitryl nieźle rozpuszcza się w wodzie, dobrze w rozpuszczalnikach węglowodorowych. W warunkach normalnych akrylonitryl jest substancją chemicznie reaktywną. Bardzo chętnie polimeryzuje z wydzieleniem dużej ilości ciepła. Pary z powietrzem tworzą mieszaniny wybuchowe. Unikać wysokiej temperatury i kontaktów z silnymi utleniaczami (np. nadtlenkiem wodoru, nadtlenkiem benzoilu nadchloranami, nadoctanami, nadmanganianami). Silna reakcja egzotermiczna może być wywołana wskutek kontaktu akrylonitrylu z utleniającymi kwasami mineralnymi, silnymi alkaliami, aminami, stałym azotanem srebra, miedzią, stopami miedzi, bromianami. Unikać naświetlania słonecznego, kontaktów ze źródłami ciepła powyżej 25°C. Operować akrylonitrylem w systemie zamkniętym.

Szkodliwość:

Akrylonitryl działa toksycznie na organizmy żywe. Działa kancerogennie na organizm człowieka. Akrylonitryl jest silną trucizną. Dobrze wchłania się przez skórę i z dróg oddechowych. We krwi wiąże się z krwinkami czerwonymi. Z hemoglobiną daje cyjanomethemoglobinę.


Reportaże

Forum