A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Z | Ż |

Acriglas® (PMMA) - Acrilex Inc.

Acriglas® to zarejestrowana nazwa handlowa firmy Acrilex Inc. dla polimetakrylanu

Forma handlowa

Wyroby przezroczyste, półprzezroczyste płyty i wstęgi (płaski, faliste, wielościenne)