A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ś T U V W X Z Ż

Acrylafil® (SAN) - Akzo Engineering Plastics Inc.

Acrylafil® to zarejestrowana nazwa handlowa firmy Akzo Engineering Plastics Inc. dla kopolimerów polistyrenu z akrylonitrylem (polimery SAN)

Forma handlowa

Prefabrykaty (przedmieszki) do tworzyw piankowych, włókna szklane