A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Z | Ż |

Acrylamate - Ashland Chemical Corp.

Acrylamate to nazwa handlowa dla poliestrów nienasyconych do dalszej kopolimeryzacji (lub już spolimeryzowanych) ze styrenem i poliuretanem usieciowanym firmy Ashland Chemical Corp.

Forma handlowa

Surowiec