A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Z | Ż |

BA

  • akrylan butylu
  • propenionian butylu
  • ang. butyl acrylate

Właściwości

Akrylan butylu jest estrem pochodnym kwasu akrylowego i alkoholu butylowego. W warunkach normalnych jest to bezbarwna ciecz o ostrym, charakterystycznym gryzącym zapachu. Wykazuje tendencję do polimeryzacji pod wpływem światła, tlenu, temperatury, nadtlenków. W warunkach normalnych akrylan butylu samorzutnie polimeryzuje i ulega rozkładowi. W podwyższonych temperaturach polimeryzuje wybuchowo. Wchodzi w gwałtowną reakcję z utleniaczami.

Zastosowanie:

Akrylan butylu na skalę przemysłową otrzymywany jest z cyjanohydryny etylenowej i alkoholu butylowego (w obecności kwasu siarkowego) lub z mieszaniny acetylenu, tetrakarbonylku niklu i alkoholu butylowego, w obecności chlorowodoru. Stosowany jest jako monomer do otrzymywania różnego rodzaju polimerów. Służy do wyrobu tworzyw sztucznych, farb i lakierów oraz w licznych syntezach organicznych.

Szkodliwość:

Akrylan butylu w postaci par dobrze wchłania się z dróg oddechowych. Przez skórę wchłania się wolno. Działa silnie drażniąco na drogi oddechowe i oczy (łzawienie i światłowstręt). Doprowadza do depresji ośrodkowej.