A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ś T U V W X Z Ż

Bayfill® - Bayer

Bayfill® to zarejestrowana nazwa handlowa dla poliestroli i polieteroli firmy Bayer MaterialScience

Zastosowanie

Do wytwarzania desek rozdzielczych samochodów

Forma handlowa

Tworzywa spienione

Reportaże

Forum