A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Z | Ż |

Bayfill® - Bayer

Bayfill® to zarejestrowana nazwa handlowa dla poliestroli i polieteroli firmy Bayer MaterialScience

Zastosowanie

Do wytwarzania desek rozdzielczych samochodów

Forma handlowa

Tworzywa spienione