A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Z | Ż |

Baytec® - Bayer MaterialScience

Baytec® to zarejestrowana nazwa handlowa dla poliureatanów usieciowanych firmy Bayer MaterialScience

Zastosowanie

Do uszczelniania, do ochrony przed korozją i ścieraniem. Stosowane do zabezpieczania m.in. dróg, mostów, studzienek kanalizacyjnych, a także do wzmacniania elementów wykonanych z tworzyw termoplastycznych, takich jak np. wanny i brodziki.

Forma handlowa

Przedmieszki do tworzyw piankowych, tworzywa spienione