A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ś T U V W X Z Ż

CN, NC

 • nitroceluloza
 • azotan celulozy
 • ang. cellulose nitrate, nitrocellulose

Rodzaj:

termoplasty Nitroceluloza to mieszanina azotanów celulozy oraz kwasu azotowego. Wbrew nazwie potocznej nie jest związkiem nitrowym. Otrzymywanie poprzez estryfikację celulozy z mieszaniną nitrującą.

Właściwości:

 • silny materiał wybuchowy miotający
 • spala się błyskawicznie w żółtym bardzo jasnym płomieniu
 • nie zostawia śladu ani zapachu po spaleniu
 • emituje ilość ciepła wyczuwalną na 2 metry od próbki
 • łatwopalny
 • może ulec samozapłonowi jeśli zawiera resztki kwasów
 • temperatura zapłonu ok. 200°C
 • nierozpuszczalny w wodzie
 • rozpuszczalny w rozpuszczalnikach organicznych
 • pod wpływem ciepła powoli się rozkłada
 • wyglad zewnętrzny nie ulega zmianie i zależy od wyglądu celulozy przed estryfikacją
 • biała włóknista substancja
 • w celu uzyskania wyższej gęstości usypowej i zabezpieczenia przed elektryzacją pokrywa się warstwą grafitu

Zastosowanie:

do wyrobu lakierów nitrocelulozowych, celuloidu, prochu bezdymnego. Azotan celulozy o niższej zawartości azotu jest używany do otrzymywania celuloidu oraz kolodium

Zagrożenie

 • przygotowanie ilości większych niż 5 g może zakończyć się wymknięciem reakcji spod kontroli i wybuchem, połączonym z uwalnianiem toksycznych gazów (tlenki azotu) i rozpryskami kwasu.
 • nie można pozwolić by temperatura przektoczyła 70°C
 • nieprawidłowe oczyszczenie z kwasów może spowodować samorzutny zapłon suchego azotanu celulozy
 • podczas produkcji wytwarzają się silnie trujące gazy; próba produkcji nitrocelulozy np. w łazience może zakończyć się silnym zatruciem a nawet śmiercią