A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Z | Ż |

Chlorobenzen

  • Chlorek fenylu, Monochlorobenzen
  • ang. Chlorobenzene, Phenyl chloride

Chlorobenzen (C6H5Cl) to organiczny związek chemiczny, pochodna benzenu.

Właściwości

Bezbarwna ciecz o charakterytycznym przyjemnym zapachu, trudnorozpuszczalna w wodzie, łatwopalna. Substancja zakwalifikowana jako niebezpieczna. Temperatura wrzenia 131,7°C, temperatura topnienia -45,6°C.

Zastosowanie

Do produkcji fenolu i jego pochodnych oraz jako rozpuszczalnik do farb, lakierów, żywic i tłuszczów; do syntezy barwników, półproduktów farmaceutycznych; do wytwarzania środków owadobójczych.