A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ś T U V W X Z Ż

Compel (LFT) - Ticona

  • termoplast zbrojony długim włóknem - Compel
  • ang. long fiber reinforced thermoplastic - Compel
Compel to zarejestrowana nazwa handlowa firmy Ticona dla grupy produktów: termoplasty zbrojone długim włóknem (LFT).

Struktura

Compel LFT to rodzina tworzyw wzmocnionych długimi włóknami, przeznaczonych do przetwórstwa metodą prasowania plastyfikacyjnego w celu uzyskania kształtek wielowarstwowych. Standardowa długość włókien wynosi 25 mm, długość włókien i granulatu jest identyczna. Podobnie jak Celstran LFT, również Compel LFT wytwarzany jest w procesie pultruzji.

Właściwości

Compel LFT posiada podobne do właściwości jak Celstran LFT. Ze względu na dłuższe włókna i delikatniejsze przetwórstwo podczas prasowania plastyfikacyjnego uzyskuje większą udarność i absorbcję energii, zwłaszcza w kształtkach o dużej powierzchni.

Odmiany

Najczęściej stosuje się odmiany na bazie polipropylenu. Jako polimer matrycowy można też użyć poliamidów, a na zbrojenie włókien węglowych. Właściwości Compel LF można dostosować do stawianych wymagań. Dostępne są odmiany o dużej wytrzymałości na zerwanie lub o podwyższonej udarności. Wszystkie odmiany Compel LFT są stabilizowane termicznie. Udział włókien szklanych wynosi od 30 do 55%. Włókna szklane są związane chemicznie.

Zastosowania

Compel LFT jest stosowany głównie w przemyśle samochodowym do produkcji kształtek o dużej powierzchni, jak np. elementy przodu i tyłu karoserii , osłony podwozia i deski rozdzielcze. Podobnie jak w przypadku Celstran LFT, Compel LFT stosowany jako koncentrat pozwala zoptymalizować właściwości odzyskiwanych materiałów polimerowych.

Przetwórstwo

Compel LFT przetwarzany jest metodą prasowania plastyfikacyjnego. Podczas przetwórstwa wszystkich typów należy zwrócić uwagę, aby zminimalizować łamanie włókien. Im dłuższe włókna szklane w kształtce, tym lepsze jej właściwości mechaniczne.

Reportaże

Forum