A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ś T U V W X Z Ż

Compounding

Compounding to produkcja modyfikowanych tworzyw sztucznych, której produktem końcowym jest granulat będący mieszaniną, stopem lub kompozytem złożonym z dozowanych składników. Compounding umożliwia otrzymywanie specjalnych materiałów o pożądanych własnościach przy jednoczesnym obniżeniu kosztów dzięki zastosowaniu tańszych surowców.

Główne zalety stosowania compoundingu:

  • Obniżenie kosztów materiałów bez obniżenia jakości produktów przez zastąpienie materiałów jednoskładnikowych odpowiednio dobranymi tańszymi składnikami.
  • Dostosowanie składu materiałów o konkretnych właściwościach mechanicznych, fizycznych i chemicznych do konkretnych wymagań postawionych przez użytkowników.
  • Możliwość otrzymywania materiałów o pełnym zakresie pożądanych własności.
  • Uzyskanie efektu synergii gdzie właściwości materiału wynikowego są lepsze od właściwości poszczególnych składników dzięki wzajemnemu oddziaływaniu na siebie polimerowych składników blend.