A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ś T U V W X Z Ż

DEP

  • ftalan dietylu
  • ftalan dwuetylowy, palatinol
  • ang. diethyl phthalate

Właściwości:

Ftalan dietylu jest estrem kwasu ftalowego i alkoholu etylowego. W warunkach normalnych jest to oleista ciecz. Ftalan dietylu nie miesza się z wodą. Dobrze rozpuszcza się w alkoholach i chloroformie. Nieobojętny dla zdrowia, zagrażający środowisku naturalnemu.

Zastosowania:

Plastyfikator Ftalan dietylu wykorzystywany do produkcji tworzyw sztucznych, farb, lakierów.

Szkodliwość:

Ftalan dietylu na organizmy żywe działa słabo szkodliwie. Działa szkodliwie w przypadku dostania się do przewodu pokarmowego. Wywołuje podrażnienie skóry i błon śluzowych.