A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Z | Ż |

DMP

  • ftalan dimetylu
  • ftalan dwumetylowy
  • ang. dimethyl phthalate

Właściwości:

Ftalan dimetylu jest estrem kwasu ftalowego i alkoholu metylowego. W warunkach normalnych jest to oleista ciecz. Ftalan dimetylu nie miesza się z wodą. Dobrze rozpuszcza się w alkoholach i chloroformie. Nieobojętny dla zdrowia, zagrażający środowisku naturalnemu.

Zastosowanie:

Plastyfikator Ftalan dimetylu wykorzystywany do produkcji tworzyw sztucznych, farb, lakierów i in.

Szkodliwość:

Ftalan dimetylu działa słabo szkodliwie w przypadku dostania się do przewodu pokarmowego. Wywołuje podrażnienie skóry i błon śluzowych.