A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Z | Ż |

DOP, FDO

  • ftalan dioktylu
  • ftalan dwuoktylu
  • ang. dioctyl phthalate
Wzór chemiczny: C6H4(COOC8H17)2

Właściwości

  • oleista ciecz w warunkach normalnych
  • palna po podgrzaniu
  • substancja niebezpieczna dla środowiska
  • masa cząsteczkowa 390,56 g/mol
  • temperatura topnienia -3°C
  • temperatura zapłonu 199 °C
  • temperatura samozapalenia >420°C
  • nie miesza się z wodą
  • dobrze rozpuszczalny w alkoholach i chloroformie
  • reaguje z silnymi utleniaczami
  • chemicznie stabilny gdy jest przechowywany w warunkach normalnych
  • brak właściwości korozyjnych

Wykorzystanie

wykorzystywany do produkcji tworzyw sztucznych, farb, lakierów, plastyfikator do PVC, itp.

Zostań sponsorem hasła w Plastechopedii - info@plastech.pl