A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ś T U V W X Z Ż

DOP, FDO

 • ftalan dioktylu
 • ftalan dwuoktylu
 • ang. dioctyl phthalate
Wzór chemiczny: C6H4(COOC8H17)2

Właściwości

 • oleista ciecz w warunkach normalnych
 • palna po podgrzaniu
 • substancja niebezpieczna dla środowiska
 • masa cząsteczkowa 390,56 g/mol
 • temperatura topnienia -3°C
 • temperatura zapłonu 199 °C
 • temperatura samozapalenia >420°C
 • nie miesza się z wodą
 • dobrze rozpuszczalny w alkoholach i chloroformie
 • reaguje z silnymi utleniaczami
 • chemicznie stabilny gdy jest przechowywany w warunkach normalnych
 • brak właściwości korozyjnych

Wykorzystanie

wykorzystywany do produkcji tworzyw sztucznych, farb, lakierów, plastyfikator do PVC, itp.