A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Z | Ż |

EA

  • akrylan etylu
  • propenionian etylu
  • ang. ethyl acrylate

Właściwości:

Akrylan etylu jest estrem pochodnym kwasu akrylowego i alkoholu etylowego. W warunkach normalnych jest to bezbarwna, ruchliwa ciecz o ostrym, charakterystycznym gryzącym zapachu. Łatwo polimeryzuje. Akrylan etylu na skalę przemysłową otrzymywany jest z cyjanohydryny etylenowej i alkoholu etylowego (w obecności kwasu siarkowego) lub z mieszaniny acetylenu, tetrakarbonylku niklu i alkoholu etylowego, w obecności chlorowodoru. Akrylan etylu zakwalifikowany został do cieczy łatwo palnych o średniej temperaturze zapłonu. W warunkach normalnych akrylan etylu samorzutnie polimeryzuje i ulega rozkładowi. W podwyższonych temperaturach polimeryzuje wybuchowo. Wchodzi w gwałtowną reakcję z utleniaczami.

Zastosowanie:

Stosowany jest jako monomer do otrzymywania różnego rodzaju polimerów. Służy do wyrobu tworzyw sztucznych, farb i lakierów oraz w licznych syntezach organicznych.

Szkodliwość:

Akrylan etylu w postaci par dobrze wchłania się z dróg oddechowych. Przez skórę wchłania się wolno. Działa silnie drażniąco na drogi oddechowe i oczy (łzawienie i światłowstręt). Doprowadza do depresji ośrodkowej.