A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ś T U V W X Z Ż

EMA

  • metakrylan etylu
  • ang. ethyl methacrylate

Właściwości:

Metakrylan etylu jest estrem pochodnym kwasu akrylowego i alkoholu etylowego. W warunkach normalnych jest to bezbarwna, ruchliwa, lotna ciecz, o ostrym, charakterystycznym zapachu. Metakrylan etylu zakwalifikowany został do cieczy łatwo palnych o średniej temperaturze zapłonu.

Zastosowanie:

Służy do wyrobu tworzyw sztucznych, farb i lakierów oraz wykorzystywany jest w licznych syntezach organicznych. Ze względu na podatność i łatwość polimeryzowania metakrylan etylu przechowywany jest z dodatkami stabilizacyjnymi.

Szkodliwość

Metakrylan etylu na organizmy żywe działa szkodliwie. Działa szkodliwie w przypadku dostania się do przewodu pokarmowego. Wywołuje podrażnienie skóry i błon śluzowych. Doprowadza do depresji ośrodkowej.

Reportaże

Forum