A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Z | Ż |

Glikocel - Pronicel

Glikocel to nazwa handlowa sodowej soli karboksymetylocelulozy firmy Pronicel - CMC

Zastosowanie

Środek pomocniczy przy produkcji proszków do prania, mydeł, past czyszczących, pełniąc funkcję koloidu ochronnego nie pozwala na ponowne osadzanie się brudu na tkaninie. Przy produkcji klejów do tapet, jako zagęstnik farb emulsyjnych oraz środek pomocniczy do farb proszkowych, zapraw cementowych i mas szpachlowych, w których pełni rolę plastyfikatora i opóźnia czas wiązania. Spoiwo masy do produkcji ołówków, kredek i kredy do pisania. W masach ceramicznych spełnia rolę zagęstnika, plastyfikatora i czynnika wiążącego, poprawia gładkość emalii. Stanowi spoiwo przy wiązaniu pyłów węglowych podczas produkcji brykietów. Spełnia rolę zagęstnika przy sporządzaniu klejonek do osnów tkackich. Do obniżania filtracji i stabilizacji lepkości płuczek wiertniczych.

Forma handlowa

Proszek barwy białej do lekko żółtej