A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ś T U V W X Z Ż

Hostalen® (HDPE) - Basell

Hostalen® to zarejestrowana nazwa handlowa firmy Basell dla grupy produktów: bimodalny polietylen o dużej gęstości (HDPE). Technologia Hostalen® wykorzystywana jest przede wszystkim w produkcji najpopularniejszego w ostatnich latach tworzywa – bimodalnego polietylenu wysokiej gęstości, który jest już bardzo dobrze znanym materiałem na rynku tworzyw sztucznych.

Najnowszą propozycją dla przetwórców poliolefin jest grupa gatunków Hostalen® produkowanych według technologii Advanced Cascade Process – ACP (Proces Kaskadowy). Są to polietyleny bimodalne dodatkowo "uszlachetnione" w kolejnym procesie polimeryzacji.

Folie

Nowoczesne gatunki bimodalnego polietylenów technologii Hostalen® znajdują ogromne zastosowanie w przemyśle opakowaniowym, a przede wszystkim w produkcji folii o wysokich parametrach wytrzymałościowych i użytkowych. Przetwórstwo bimodalnych polietylenów w technologii Hostalen®, umożliwia oszczędności materiału oraz uzyskanie wyjątkowo stabilnych parametrów pracy linii produkcyjnej, co z kolei podnosi wydajność produkcji. Pozwala to na efektywne produkowanie szerokiego asortymentu folii pokrywającego potrzeby nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Podstawową zaletą gatunków Hostalen® jest doskonała przetwarzalność będąca wynikiem wysokiej powtarzalności procesu produkcji tworzywa. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie bardzo stabilnych parametrów przetwórstwa tworzywa na folię. Pozwala to także na wytwarzanie cienkich folii o zawężonych tolerancjach wymiarowych bez utraty własności wytrzymałościowych. Polietylen Hostalen® cechuje się także niską zawartością wtrąceń żelowych, co pozwala na uzyskanie przezroczystych folii o wysokich parametrach estetycznych powierzchni.

Przetwarzanie przez wytłaczanie z rozdmuchem

Kolejnym obszarem zastosowania bimodalnych polietylenów Hostalen®, jest segment opakowań i pojemników produkowanych poprzez wytłaczanie z rozdmuchem. Przy produkcji butelek, kanistrów, beczek czy kontenerów IBC, istotnymi zaletami, jakie gwarantuje bimodalny polietylen Hostalen® są: sztywność, odporność na korozję naprężeniową (ESCR) oraz odporność chemiczna. Polietyleny Hostalen® posiadają też odpowiednio wysoką udarność w obniżonych temperaturach. Proces ACP pozwala także na regulację parametrów sprężystych stopionego polimeru, czyli stopnia spęcznienia. Polietylen bimodalny Hostalen® charakteryzuje się odpowiednio dobranym stosunkiem sztywności do odporności na korozję naprężeniową, co umożliwia uzyskanie oszczędności materiału do 15 proc. w stosunku do gatunków unimodalnych przy zachowaniu parametrów wytrzymałościowych wyrobu gotowego.

Wytłaczanie rur

Polietylen Hostalen® produkowany jest w dwóch odmianach: PE 80 i PE 100.
Rury wykonane z HDPE znajdują zastosowanie w sieciach wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych oraz w rurociągach przemysłowych. Wysoka jakość polietylenu Hostalen® potwierdzona jest przez Stowarzyszenie PE 100 +, regularnie kontrolujące producentów gatunków PE 100 pod kątem spełniania rygorystycznych wymagań wytrzymałościowych znacznie przekraczających wymagania nałożone przez ustawodawców.

Zastosowanie polietylenu Hostalen®

Odmiany do produkcji pojemników rozdmuchiwanych: polietyleny bimodalne HS ACP 5831, HS ACP 5531 B
  • Małogabarytowych do 10 litrów
  • Średniogabartyowych do 30 litrów
Odmiany foliowe: polietyleny bimodalne ACP 9240 Plus, ACP 9255 Plus
  • Różne wskaźniki płynięcia
  • Wysoka powtarzalność i jednorodność
Odmiana wtryskowe: polietylen unimodalny HS GC 7260:
  • Opakowań transportowych
  • Grubościennych pojemników.
Wszystkie te polietyleny są produkowane przez Basell Orlen Polyolefins w Płocku i sprzedawane w sieci Basella.