A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ś T U V W X Z Ż

Kaprolaktam

  • Heksahydro-2-azepinon, Laktam kwasu ε-aminokapronowego
  • ang. Caprolactam, Hexahydro-2-azepinone, Aminocaproic lactam

Kaprolaktam to organiczny związek chemiczny należący do grupy cyklicznych amidów lub laktamów. Wzór sumaryczny C6H11NO.

Otrzymywanie

Kaprolaktam jest produkowany z trzech różnych surowców: benzenu, fenolu lub toluenu. Ponadto przy jego produkcji, jako produkt uboczny, powstaje siarczan amonu.

Właściwości

  • łatwo polimeryzuje
  • bezbarwny higroskopijny proszek
  • dobrze rozpuszczalny w wodzie, benzynie i alkoholu etylowym
  • temperatura topnienia wynosi 69°C
  • temperatura wrzenia: 262°C

Zastosowanie

  • jako półprodukt m.in. do produkcji poliamidu 6
  • produkcja farb i lakierów, rozpuszczalników, kamizelek kuloodpornych, parasolek, guzików
  • produkcja włókien poliamidowych oraz technicznych żywic poliamidowych stosowanych głównie w motoryzacji, elektrotechnice i w ramach wytwarzania folii opakowaniowych.