A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ś T U V W X Z Ż

MA

  • akrylan metylu
  • propenionian metylu
  • ang. methyl acrylate

Właściwości:

Akrylan metylu jest estrem pochodnym kwasu akrylowego i alkoholu metylowego. W warunkach normalnych jest to bezbarwna, ruchliwa ciecz o ostrym, charakterystycznym gryzącym zapachu. Łatwo polimeryzuje. Akrylan metylu na skalę przemysłową otrzymywany jest z cyjanohydryny etylenowej i alkoholu metylowego (w obecności kwasu siarkowego) lub z mieszaniny acetylenu, tetrakarbonylku niklu i alkoholu metylowego, w obecności chlorowodoru. W warunkach normalnych akrylan metylu samorzutnie polimeryzuje i ulega rozkładowi. W podwyższonych temperaturach polimeryzuje wybuchowo. Wchodzi w gwałtowną reakcję z utleniaczami.

Zastosowanie:

Stosowany jest jako monomer do otrzymywania różnego rodzaju polimerów. Służy do wyrobu tworzyw sztucznych, farb i lakierów oraz w licznych syntezach organicznych.

Szkodliwość:

Akrylan metylu w postaci par dobrze wchłania się z dróg oddechowych. Przez skórę wchłania się wolno. Działa silnie drażniąco na drogi oddechowe i oczy (łzawienie i światłowstręt). Doprowadza do depresji ośrodkowej.

Reportaże

Forum