A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Z | Ż |

MMA

  • metakrylan metylu
  • ang. methyl methacrylate

Właściwości:

Metakrylan metylu jest estrem pochodnym kwasu akrylowego i alkoholu metylowego. W warunkach normalnych jest to bezbarwna, ruchliwa, lotna ciecz, o ostrym, charakterystycznym zapachu.

Zastosowania:

Metakrylan metylu służy do wyrobu tworzyw sztucznych, farb i lakierów oraz wykorzystywany jest w licznych syntezach organicznych. Ze względu na podatność i łatwość polimeryzowania metakrylan etylu przechowywany jest z dodatkami stabilizacyjnymi.

Szkodliwość:

Metakrylan metylu na organizmy żywe działa szkodliwie. Działa szkodliwie w przypadku dostania się do przewodu pokarmowego. Wywołuje podrażnienie skóry i błon śluzowych. Doprowadza do depresji ośrodkowej.