A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Z | Ż |

Nitroetan

  • ang. Nitroethane

Łatwopalny i szkodliwy związek organiczny o wzorze sumarycznym C2H5NO2.

Właściwości:

Nitroetan w warunkach normalnych ma postać oleistej cieczy o charakterystycznym zapachu owoców. Nitroetan nieźle rozpuszcza się w wodzie, dobrze w rozpuszczalnikach organicznych - alkoholu, acetonie, eterze. Związek reaktywny. Temperatura wrzenia: 114°C, temperatura krzepnięcia: -90°C.

Zastosowanie:

Nitroetan wykorzystywany jest do syntez organicznych oraz jako rozpuszczalnik żywic winylowych i estrów celulozy. Ponadto stosuje się go przy produkcji materiałów wybuchowych oraz jako substancję napędową w silnikach.

Szkodliwość:

Nitroetan działa szkodliwie na układ oddechowy, wykazuje także toksyczność w przypadku spożycia. W kontakcie ze skórą może powodować jej stan zapalny. U zwierząt narażonych na kontakt z substancją mogą wystąpić duszności, łzawienie oczu, uszkodzenie nerek i wątroby, a nawet stan narkozy lub zgon. Wydalany w niezmienionej postaci wraz z moczem i przez płuca.