A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Z | Ż |

Ortoksylen

  • O-ksylen
  • O-dimetylobenzen
  • ang. O-xylene, Ortho-xylene

Ortoksylen to związek organiczny, węglowodór aromatyczny, pochodna benzenu. W warunkach standardowych jest cieczą. Zawiera dwie grupy metylowe przyłączone do pierścienia benzenowego w konfiguracji orto- (1,2-). Rozpuszcza się w niepolarnych rozpuszczalnikach, jest łatwopalny, działa drażniąco i szkodliwie na drogi oddechowe, oczy i skórę.

Wzór sumaryczny: C6H4(CH3)2 / C8H10. Temperatura wrzenia: 144,4 °C. 

Zastosowanie

Do produkcji bezwodnika ftalowego. Jest otrzymywany poprzez destylację mieszaniny izomerów ksylenu.