A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ś T U V W X Z Ż

Osakryl® - Dwory S.A.

Osakryl® to zarejestrowana nazwa handlowa dyspersji wodnych kopolimerów akrylowych, styrenowo-akrylowych, octanu winylu z alkiloakrylanami, otrzymywanych w obecności anionowych środków powierzchniowo czynnych.

Osakryle® znajdują zastosowanie jako podstawowe środki wiążące w dekoracyjno-ochronnych wyrobach powłokowych stosowanych w budownictwie (farby emulsyjne zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne, masy tynkarskie, farby), jako wyroby powłokowe na drewno (emalie, lakiery), kleje, składniki wiążące.

Osakryle® mogą być używane w pełnym stężeniu lub po rozcieńczeniu wodą. Są mieszalne z innymi dyspersjami polimerów i kopolimerów winylowych, w tym głównie octanu winylu.
Po odparowaniu wody tworzy się jednorodny, przezroczysty film o dobrej adhezji do różnego rodzaju materiałów porowatych, w tym szczególnie do podłoża cementowego lub cementowo-wapiennego, drewna, itp. Dyspersje te są mieszalne z nieorganicznymi wypełniaczami i pigmentami.