A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ś T U V W X Z Ż

PVC

  • polichlorek winylu
  • igelit, winidur, PCW, PCV
  • ang. polyvinyl chloride
PVC poly(vinyl chloride), PCW, polichlorek winylu, polichlorek etenylu, polichloroeten to syntetyczny polimer termoplastyczny otrzymywany w wyniku polimeryzacji chlorku winylu.

Właściowści

Biały, niepalny proszek, bez smaku i zapachu; temp. mięknienia 70ºC; odporny na działanie kwasów, zasad, alkoholi, benzyny, olejów mineralnych. Ma właściwości termoplastyczne, charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną, jest odporny na działanie wielu rozpuszczalników.

Zastosowanie

W budownictwie: do produkcji wykładzin podłogowych, stolarki okiennej i drzwiowej, akcesoriów (w postaci różnych listew wykończeniowych), rur i kształtek do wykonywania instalacji w budynkach itp. W medycynie: dreny, sondy, cewniki, strzykawki. W energetyce: materiał elektroizolacyjny. Do wyrobu przedmiotów używanych w gospodarstwie domowym (np. miski, wiadra, obudowy sprzętu zmechanizowanego itp.). Jako igelit, stosowany do pokrywania nawierzchni skoczni narciarskich, stoków zjazdowych, peronów kolejek linowych i wyciągów narciarskich. W sporcie: do pokrywania boisk piłki siatkowej, koszykowej, ręcznej, halowej piłki nożnej.

Rozpoznawanie:

Próbki twardego polichlorku winylu po wyjęciu z płomienia natychmiast gasną, próbki natomiast zawierające dużą ilość zmiękczacza mogą się nadal palić. Podczas palenia się próbki polichlorku winylu wydziela się chlorowodór o charakterystycznym zapachu. Zidentyfikować go można za pomocą papierka wskaźnikowego uniwersalnego, który należy zwilżyć wodą i trzymać nad próbką tworzywa włożoną do palnika. Wydzielający się chlorowodór pod wpływem wody tworzy kwas solny, który zabarwia papierek wskaźnikowy na kolor czerwony. Innym sposobem jest próba Deilsteina. W płomieniu palnika wypraża się siatkę lub drucik miedziany. Następnie na siatce miedzianej umieszcza się próbkę tworzywa i wkłada do płomienia. Zielona lub niebieskozielona barwa płomienia świadczy o obecności chlorku w tworzywie.

Reportaże

Forum