A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ś T U V W X Z Ż

Styrolux (SBS) - BASF

Styrolux to zarejestrowana nazwa handlowa firmy BASF dla grupy produktów: kopolimer blokowy styrenu i butadienu (SBS)

Cechy:

elastyczny o dużej przezroczystości, odporny na uderzenia

Zastosowanie:

opakowania owoców i warzyw oraz innych produktów spożywczych, kubki do napojów