A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ś T U V W X Z Ż

Topas (COC) - Ticona

  • kopolimer cykloolefinowy
  • ang. cyclic olefin copolymer

Kopolimer cykloolefinowy


Reportaże

Forum