A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Z | Ż |

Topas - Topas

Topas - kopolimer cykloolefin, materiał o niskiej lepkości, doskonałej transparencji, o minimalnym załamaniu światła, odporny na parę wodną, posiada wysoką odporność termiczną (HDT/B) do 170°C, jak również stanowi dobrą izolację elektryczną. Topas jest odporny na chemikalia, kwasy, alkohol, detergenty; jest biokompatybilny, posiada dopuszczenia do zastosowań medycznych; firmy Topas.