A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Z | Ż |

VAM

  • octan winylu
  • etanian winylu, ester winylowy kwasu octowego
  • ang. vinyl acetate monomer

Właściwości:

  • W warunkach normalnych octan winylu jest substancją ciekłą, lotną, przezroczystą, o aromatycznym zapachu i słodkawym smaku.
  • Trudno rozpuszcza się w wodzie, dobrze w alkoholu i eterze.
  • Octan winylu jest substancją reaktywną. Wchodzi w reakcję z wieloma związkami nieorganicznymi i organicznymi. Wymaga stosowania stabilizatorów.
  • Brak właściwości korozyjnych
  • Działa drażniąca na skórę.

Zastosowanie:

Octan winylu ma szerokie zastosowanie w syntezach organicznych. Jest składnikiem licznych farb, lakierów, klejów. Wchodzi w skład kopolimerów powszechnego stosowania technicznego.

Szkodliwość:

Octan winylu przedostaje się do organizmu ludzkiego drogami oddechowymi, poprzez przewód pokarmowy i przez skórę. Wywołuje podrażnienia skóry i błon śluzowych. Stwierdza się działanie narkotyczne. Uszkadza nerki i wątrobę. Wywołuje uczulenia. Objawami zatrucia octanem winylu jest w pierwszym rzędzie podrażnienie błon śluzowych górnych dróg oddechowych. Octan winylu działa oszałamiająco, wywołuje łzawienie, pieczenie oczu, drapanie w gardle, kaszel, niekiedy ślinotok, bóle głowy, ogólne osłabienie, chudnięcie i niedokrwistość. Wywołuje podrażnienie i depresję układu ośrodkowego.

Wytwarzanie

Octan winylu jest wytwarzany na skalę przemysłową w reakcji acetylenu z kwasem octowym w obecności katalizatora (tlenku rtęci HgO), bądź też poprzez reakcję bezwodnika octowego z aldehydem octowym.