A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Z | Ż |

Vandar (PBT) - Ticona

  • termoplastyczna mieszanina poliestrowa
  • ang. polyester alloy
Vandar to zarejestrowana nazwa handlowa firmy Ticona dla grupy produktów: termoplastyczne mieszaniny poliestrowe.

Struktura

Vandar składa się z szeregu wysokoudarowych mieszanin poliestrów termoplastycznych. Pomimo modyfikacji, nawet typy nie wzmocnione odznaczają się stosunkowo dużą sztywnością. Do zastosowań wymagających jeszcze większej sztywności stosuje się odmiany odpowiednio wzmocnione włóknem szklanym.

Właściwości

Częściowo krystaliczne, wysokoudarowe mieszaniny poliestrowe mają następujące właściwości:
  • wysoka udarność z karbem i bez, również w niskich temperaturach
  • odporność na wysokie temperatury, zwłaszcza typów wzmocnionych włóknem szklanym (temperatura użytkowania do 120°C)
  • wysoka odporność na działanie rozpuszczalników organicznych, paliw, smarów i płynów hamulcowych
  • dobra odporność na ścieranie
  • łatwe przetwórstwo
  • podatność na lakierowanie
Główne zalety tworzywa Vandar w porównaniu
  • z poliwęglanem: Vandar jest odporniejszy na działanie rozpuszczalników, co ma szczególne znaczenie przy produkcji kształtek narażonych na kontakt z paliwami i środkami czyszczącymi.
  • z wysokoudarowym poliamidem: Dzięki niewielkiej chłonności wilgoci Vandar ma wyższą trwałość kształtu. Z tego względu takie właściwości jak obciążenie zrywające, wydłużenie przy zerwaniu, współczynnik sprężystości wzdłużnej i udarność pozostają praktycznie bez zmian mimo zmian wilgotności otoczenia.

Typy

Ticona oferuje szeroki asortyment odmian Vandar. Obok odmian nie wzmocnionych i wzmocnionych włóknem szklanym, dostępne są odmiany o ograniczonej palności oraz specjalne przeznaczone do produkcji osłon na samochodowe poduszki powietrzne.

Zastosowania

Vandar przetwarzany jest wyłącznie wtryskowo. Osłony na samochodowe poduszki powietrzne z Vandaru należą dziś do standardu w branży samochodowej. Typowa dla tego materiału wysoka udarność, również przy niskich temperaturach, predestynuje go do stosowania w innych dziedzinach, np. do produkcji wiązań narciarskich, komponentów do sprzętu rolniczego, walizek twardych, pojemników transportowych.

Przetwórstwo

Vandar jest dostarczany w workach plastikowych lub wielowarstwowych workach papierowych. Aby uzyskać optymalne właściwości kształtki, produkt należy wysuszyć przed wtryskiwaniem. Wilgotność materiału pierwotnego i regenerowanego nie może przekraczać 0,02%. Wyższa wilgotność prowadzi do degradacji hydrolitycznej stopu i wpływa negatywnie na mechaniczne właściwości kształtki, a szczególnie na jej udarność. W trakcie przetwórstwa lej zasypowy musi być zamknięty. W razie konieczności można lej podgrzewać.