A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Z | Ż |

aminoplasty

  • tworzywa aminowe

Aminoplasty to tworzywa sztuczne będące produktami polikondensacji aldehydów, głównie aldehydu mrówkowego ze związkami zawierającymi grupy aminowe m.in. z mocznikiem, melaminą, dicyjanodwuamidem, aniliną, guanidyną. Cząsteczki aminoplastów połączone są mostkami metylenowymi (-NH-CH2-NH-) i dimetylenoeterowymi (-NH-CH2-O-CH2-NH-).

Właściwości

Są odporne na działanie alkoholi, eteru, benzyny, benzenu, tłuszczów roślinnych i olejów. Wyroby z aminoplastów charakteryzują się: twardością, sztywnością, odpornością na działanie wody i rozpuszczalników. Posiadają odporność cieplną do 100-120 stopni Celsjusza. Są bezwonne, bezbarwne, oraz posiadają możliwość dowolnego barwienia.

Zastosowanie

Aminoplasty znajdują zastosowanie m.in. jako kleje, środki impregnujące, spoiwa do płyt wiórowych, lakiery chemoutwardzalne, produkuje się z nich także artykuły gospodarstwa domowego i elektrotechniczne.