A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Z | Ż |

octan etylu

  • ester etylowy kwasu octowego
  • ang. ethyl acetate

Właściwości:

Octan etylu w warunkach normalnych jest bezbarwną cieczą o przyjemnym, aromatycznym zapachu owoców i piekącym smaku.

Zastosowania:

Octan etylu stosowany jest jako rozpuszczalnik organiczny oraz jako surowiec w wielu syntezach organicznych, a także w farbach, lakierach, emaliach.

Szkodliwość:

Octan etylu przedostaje się do organizmu ludzkiego drogami oddechowymi, poprzez przewód pokarmowy i przez skórę. Wywołuje podrażnienia skóry i błon śluzowych. Stwierdza się działanie narkotyczne. Uszkadza nerki i wątrobę. Wywołuje uczulenia. Objawami zatrucia octanem etylu jest w pierwszym rzędzie podrażnienie błon śluzowych górnych dróg oddechowych. Powoduje depresję układu nerwowego. Długotrwałe, systematyczne oddziaływanie octanu etylu prowadzi do wystąpienia objawów uszkodzenia układu nerwowego (bóle i zawroty głowy), rozdrażnienia, zakłóceń snu, które mogą być następstwem zapalenia nerwów, toksycznego zapalenia mózgu. Śmiertelna dawka dla człowieka szacowana jest na 5 g/kg wagi ciała.