A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ś T U V W X Z Ż

octan n-butylu

  • etanian n-butylu, ester butylowy kwasu octowego
  • ang. n-butyl acetate

Właściwości:

Octan butylu w warunkach normalnych jest bezbarwną cieczą o charakterystycznym zapachu. Octan butylu łatwo rozpuszcza się w alkoholu, eterze i innych rozpuszczalnikach organicznych. Jest łatwopalny, a jego opary mogą tworzyć mieszaninę wybuchową z powietrzem.

Zastosowanie:

W przemyśle octan butylu stosowany jest jako rozpuszczalnik farb i lakierów nitrowych, celuloidu, tłuszczu, wosków, żywic, acetylocelulozy (łącznie z alkoholem butylowym) oraz jako surowiec w wielu syntezach organicznych.

Szkodliwość:

Octan butylu wywiera działanie narkotyczne. Jego pary działają drażniąco na błony śluzowe oczu i dróg oddechowych. Szczególnie drażniące są pary octanu butylu produkowanego z alkoholu butylowego, otrzymywanego z odpadowego kauczuku syntetycznego. Stężenie od 1,5 mg/dm3 działa silnie drażniąco na gardło. Octan butylu skażony acetonem i alkoholem działa oszałamiająco, wywołuje łzawienie, pieczenie oczu, drapanie w gardle, kaszel, niekiedy ślinotok, bóle głowy, ogólne osłabienie, chudnięcie i niedokrwistość. Wywołuje podrażnienie i depresję układu ośrodkowego. W przypadku systematycznego kontaktu występuje ogólne osłabienie, chudnięcie, niedokrwistość.

Reportaże

Forum