A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ś T U V W X Z Ż

spawanie tworzyw sztucznych

to obok zgrzewania, najpopularniejsza metoda łączenia tworzyw termoplastycznych. Spawanie termoplastów polega na uplastycznieniu łączonych powierzchni i materiału łączącego (spoiwa, prętu spawalniczego) za pomocą ciepła i ciśnienia. Podgrzewa się przy tym powierzchnie powyżej ich temperatury topnienia i łączy razem pod ciśnieniem tak, aby powstała możliwie jednorodna spoina.

W czasie spawania tworzyw dochodzi do dyfuzji cząsteczek materiału uplastycznionego i spoiwa. Po schłodzeniu powstaje trwałe złącze kohezyjne. Najlepiej, aby materiał łączony i spoiwo miały zbliżoną temperaturę topnienia i podobną budowę chemiczną. W związku z tym najlepiej, aby spoiwo było z tego samego polimeru, co materiał łączony. Są jednak wyjątki, np. polimetakrylan metylu (PMMA), który można łączyć zmiękczonym polichlorkiem winylu (PVC). Możliwe inne kombinacje tworzyw bardzo dobrze spawalnych to: PMMA-PS, PMMA-ABS, PS-ABS.

Metody spawania tworzyw termoplastycznych

 • spawanie elementem stałym => spawanie elementem grzejnym
  • spawanie elementem grzejnym bezpośrednie
   • spawanie stykowe
   • spawanie wpustowe
   • spawanie krawędziowe
   • spawanie kielichowe
   • spawanie skrętką grzejną
   • spawanie klinem gorącym
   • spawanie liniowe rozdzielcze
  • spawanie elementem grzejnym pośrednie
   • spawanie impulsami cieplnymi
   • spawanie kontaktowe
   • spawanie taśmowe
 • spawanie gazowe => spawanie gorącym gazem
  • spawanie wachlujące
  • spawanie gorącym gazem (ciągnione)
  • spawanie na zakładkę
  • spawanie wytłaczarkowe
 • spawanie promieniowe => spawanie promiennikowe za pomocą wytłaczarki
 • spawanie dynamiczne
  • spawanie ultradźwiękami
  • spawanie frykcyjne
 • spawanie prądem elektrycznym => spawanie prądami wielkiej częstotliwości

Zastosowanie spawania tworzyw sztucznych

 • łączenie elementów z tworzyw termoplastycznych, gdzie konieczne jest
  wykonywanie trwałych połączeń z dużą wydajnością i możliwie wysoką
  jakością, np. wykonanie metodą spawania zbiornika do galwanizacji z
  polipropylenu (PP),
 • w motoryzacji - naprawa zderzaków, spojlerów, osłon,
 • spawanie płyt i rur, ram okiennych, prętów, cylindrów,
 • spawanie wieczek do pojemników, folii.

Spawanie znajduje zastosowanie przy tworzywach termoplastycznych i termoelastycznych. Duroplasty i sieciowane tworzywa termoelastyczne nie topią się w taki sposób, aby osiągnęły zdolność płynięcia.