A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ś T U V W X Z Ż

zmiękczacz

  • plastyfikator
  • ang. plasticizer
Zmiękczacze, czyli plastyfikatory, są to substancje, które rozpuszczają częściowo polimer z utworzeniem roztworu koloidalnego, który przechodzi w stały żel charakteryzujący się dobrymi właściwościami elastoplastycznymi. Plastyfikatory są szeroko stosowane w przemyśle chemicznym, w produkcji tworzyw sztucznych oraz w budownictwie do otrzymania odpowiedniej konsystencji zaprawy murarskiej itp.

Reportaże

Forum