A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Z | Ż |

zmiękczacz

  • plastyfikator
  • ang. plasticizer
Zmiękczacze, czyli plastyfikatory, są to substancje, które rozpuszczają częściowo polimer z utworzeniem roztworu koloidalnego, który przechodzi w stały żel charakteryzujący się dobrymi właściwościami elastoplastycznymi. Plastyfikatory są szeroko stosowane w przemyśle chemicznym, w produkcji tworzyw sztucznych oraz w budownictwie do otrzymania odpowiedniej konsystencji zaprawy murarskiej itp.