O sytuacji w polskiej branży chemicznej na tle Europy i świata, o programie INNOCHEM oraz o wpływie cen ropy naftowej na sektor chemiczny opowiada dr Tomasz Zieliński, prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.