Muehsam Rozwiązania Dla Przemysłu - Plastpol 2024

Jan Muehsam z firmy Muehsam Rozwiązania Dla Przemysłu mówi o prezentowanych podczas targów Plastpol urządzeniach: m.in. nowym modelu depaletyzera, włoskiej maszynie BMB do produkcji opakowań oraz maszynie firmy Meccanoplastica do formowania wtryskowego z rozdmuchem.