Polski compounder na europejskim rynku

Celem firmy Polimarky jest rozwinięcie działalności w Europie - powiedział Torben Werner podczas targów K w Düsseldorfie.


Modyfikowane tworzywa sztuczne do wtrysku i wytłaczania, uniepalniane, blendy polimerowe, bezhalogenowe mieszanki kablowe, polipropyleny Reslen, usługi przetłoczenia, prace badawczo-rozwojowe

Polska