2009 rok w Ergis-Eurofilms

2009 rok w Ergis-Eurofilms…
Firma Ergis podsumowała 2009 rok. Wynik brutto ze sprzedaży wzrósł o 18,6 proc. w porównaniu z wcześniejszym rokiem i wyniósł 99,8 mln zł. Zysk operacyjny osiągnął poziom 32,15 mln zł i wzrósł o ponad 76 proc. Przychody Grupy ERGIS w 2009 roku wyniosły natomiast 549,62 mln zł.

Pomimo spowolnienia gospodarczego na rynkach, na których działa Grupa, przychody ze sprzedaży w 2009 roku nieznacznie wzrosły (o 0,64 proc.) w porównaniu do 2008 roku. Do wzrostu przyczynił się w dużym stopniu ostatni kwartał roku, kiedy to sprzedaż była wyższa o 8,91 proc. w porównaniu do tego samego okresu 2008 r.

W 2009 roku Grupa zanotowała wartościowy spadek sprzedaży folii stretch, twardych folii PVC, folii PS/PP, oraz granulatów i wyrobów wytłaczanych PVC. W przypadku folii stretch wolumen sprzedaży nieznacznie wzrósł, a na spadek wartościowy przychodów ze sprzedaży z tego segmentu wpływ miały niższe ceny surowców, a tym samym niższe jednostkowe ceny transakcyjne. Jednocześnie Spółka zanotowała wysoką pozytywną dynamikę sprzedaży taśm PET oraz pozostałych folii opakowaniowych, a także niektórych innych asortymentów – folii PET, tapet, opakowań drukowanych i miękkich folii PVC.

W listopadzie ubiegłego roku Grupa Ergis przeprowadziła niepubliczną emisję obligacji zamiennych serii A. Łącznie inwestorzy objęli 30 tys. obligacji o łącznej wartości 30 mln zł. W efekcie Grupa spłaciła transzę kredytu zaciągniętego na akwizycję spółek niemieckich MKF-Folien GmbH oraz Schimanski GmbH.

Jak informuje szefostwo Grupy Ergis w 2010 r. będzie się ona nadal skupiać się na rozwoju trzech podstawowych obszarów swojej działalności – produkcji laminatów do żywności, opakowań przemysłowych (folie stretch PE i folie PET) oraz wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa (PVC). Kontynuowana będzie ekspansja na rynku taśm PET, na którym Grupa zaistniała po raz pierwszy w 2007 roku, i w którym systematycznie zwiększa swój udział. Grupa utworzyła również w styczniu 2010 roku spółkę w Czechach, poprzez którą zamierza rozwijać sprzedaż materiałów opakowaniowych (folia stretch i taśmy PET).

- Ubiegły rok przyniósł zdecydowaną poprawę wyników finansowych i rentowności. Za szczególnie ważne osiągnięcie uważamy realizację wyższej sprzedaży w warunkach spowolnienia gospodarczego w Polsce oraz recesji na wielu rynkach europejskich - pozwoliło nam to bowiem zwiększyć nasze udziały rynkowe i umocnić silną pozycję na europejskim rynku przetwórstwa tworzyw sztucznych - komentuje Tadeusz Nowicki, Prezes Zarządu Ergis -Eurofilms. - Zwiększamy także nasze moce produkcyjne, na przełomie 2010 i 2011 roku zainwestujemy 24 mln zł w zwiększenie produkcji folii stretch w zakładzie w Oławie. Już w pierwszym roku nowa linia znacząco podniesie nasze zdolności produkcyjne z obecnych 27 tys. ton do 44 tys. ton - dodał Tadeusz Nowicki.

Czytaj więcej: Rynek 842 Sprzedaż 131

brak
 

Opakowania do żywności (laminaty wielowarstwowe, folie i laminaty PET i PVC), opakowania przemysłowe (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET)

Polska