5,46 mln zł na budowę zakładu recyklingu odpadów

5,46 mln zł na budowę zakładu…
Firma szuka pieniędzy na budowę zakładu recyklingu odpadów opakowaniowych.

Spółka EZO poinformowała o zamknięciu emisji obligacji. Środki z emisji w wysokości 5,46 mln zł zostały przeznaczone na sfinansowanie pierwszego etapu realizacji inwestycji budowy zakładu recyklingu odpadów opakowaniowych spółki Recykling i Energia S.A., w całości zależnej od EZO.

Spółka Recykling i Energia buduje w Toruniu zakład innowacyjnego recyklingu odpadów opakowaniowych. Realizuje projekt inwestycyjny, który jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na kwotę 40,2 mln zł. Łączna wartość projektu to 57,6 mln zł. Polega on na budowie w Toruniu nowoczesnego zakładu recyklingu odpadów opakowaniowych.

Główny cel inwestycji to zagospodarowanie energii skumulowanej w zmieszanych odpadach opakowaniowych. Dzięki zastosowaniu unikalnych technologii chemicznego oczyszczania odpadów opakowaniowych oraz depolimeryzacji tworzyw sztucznych możliwe ma być uzyskanie znaczącej ilości paliwa energetycznego w postaci płynnych węglowodorów, które dalej z łatwością mogą być przetworzone na energię elektryczną i cieplną.

Idea, jaka stanęła przed odpowiedzialnymi za projekt, to doprowadzenie do sytuacji, w której odpady stają się źródłem energii. W ramach wykorzystywanej technologii odpady mają być dzielone w zależności od możliwości odzyskania z nich energii. Przeprowadzone badania potwierdziły, że niesegregowane odpady komunalne składają się z wody, odpadów organicznych (po 40 proc.) i tworzyw sztucznych (14 proc.).

Bilans energetyczny wykazuje nadwyżkę energii otrzymanej w wyniku przetwarzania odpadów nad energią niezbędną do prowadzenia procesu. Nadwyżka energii w postaci energii elektrycznej i cieplnej ma być przeznaczona do sprzedaży na rynku komercyjnym. W technologii zastosowane ma być ponadto nowatorskie rozwiązanie sortowania odpadów, oparte na procesach chemicznych, a nie mechanicznych. Pozwala to na pozbycie się w pierwszej fazie sortowania tzw. inertu, a w drugiej fazie na rozdzielenie tworzyw sztucznych od biomasy z dokładnością do 99 proc.