500 osób straci pracę w BASF

500 osób straci pracę w BASF
Do końca 2015 roku koncern BASF planuje zwolnić w Europie 500 osób w segmencie Performance Product. Ten dział firmy zajmuje się opracowywaniem substancji poprawiających właściwości wielu produktów końcowych, między innymi stosowanymi w produkcji kosmetyków, farmaceutyków, tworzyw sztucznych, barwników, środków chemicznych używanych w produkcji papieru, ropy naftowej czy gazu.

Swoją decyzję władze firmy tłumaczą koniecznością dostosowania się do zmian na rynku, a przede wszystkim rosnącej konkurencji, między innymi na rynku tworzyw sztucznych i barwników. Planowane działania obejmują także usprawnienie procesów oraz inwestycje w nowe technologie.

Michael Heinz, odpowiedzialny w BASF za segment Performance Products, stwierdził, że firma posiada mocną pozycję, mimo znacznych wahań na rynku. Zmiany są jednak konieczne ze względu na niespełniające oczekiwań wyniki finansowe.

Zmiany mają objąć jednostki zlokalizowane w Europie, przede wszystkim w rejonie Bazylei. Zarządzenie produktami i ich jakością w jednostce żywic i pigmentów zostanie skoncentrowane w zakładach w Ludwigshafen, natomiast globalne zarządzanie produktami zostanie przeniesione do Hongkongu.

W zakresie dodatków do tworzyw firma planuje wprowadzenie bardziej rynkowego nastawienia i orientacji na potrzeby klientów. BASF planuje zorganizować sieć centrów kompetencyjnych zlokalizowanych w różnych częściach świata, natomiast zarządzanie strategiczne i sprawy technologiczne mają zostać skonsolidowane w głównej siedzibie koncernu.

Te zmiany wpłyną na redukcję zatrudnienia w centrum badawczym i biznesowym w Bazylei, gdzie ubędzie 350 stanowisk pracy. Część obowiązków zostanie przejęta przez inne jednostki, a koncern zapewnia, że dołoży starań, aby przynajmniej część zatrudnionych znalazła pracę w innych jednostkach wchodzących w skład grupy.

BASF poinformował także o zainteresowaniu rynkiem naftowym, górniczym i wodnym, czego efektem ma być utworzenie nowej jednostki biznesowej. Ponadto, firma planuje zwiększyć efektywność w sektorze poliakrylamidu, co doprowadzi do redukcji zatrudnienia w zakładach w Bradford i Grimsby w Wielkiej Brytanii. Firma planuje także sprzedać zakłady w Lyonie. W sektorze chemikaliów dla przemysłu skórzanego i tekstylnego BASF chce zwiększyć obecność w Azji - planuje utworzyć jednostkę badawczą w Szanghaju, która będzie prowadzić pracę między innymi nad wyrobami dla przemysłu samochodowego.

Obecnie BASF zatrudnia w Europie ponad 70 tys. osób. Na całym świecie dla koncernu pracuje ponad 110 tys. osób.


brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska